Ontstaan van de vereniging

 

Medio 1994 is er een eerste vergadering belegd door de leiding van de toenmalige Eenheid Belastingdienst Particulieren / Ondernemingen Roosendaal met enkele oudere toen nog in dienst zijnde ambtenaren welke kort voor hun uittreding stonden en enkele reeds gepensioneerde ambtenaren.

Doel was een postactievenbeleid te gaan ontwikkelen in de regio Roosendaal en daarvoor een contactgroep in te stellen met een eigen bestuur voortkomende uit de doelgroep zelf.

Een personeelsmedewerker begeleidde in deze beginfase het groepje administratief en de Eenheid Belastingen facilitair.

Tezamen met de personeelsmedewerker organiseerde de groep haar eerste naar buiten gerichte activiteit, namelijk het houden van een bijeenkomst in de vorm van een koffiecontact rond Kerstmis 1994 waartoe alle op dat moment bekend zijnde gepensioneerden en (aanstaande) vutters werden genodigd.

Dat bleek een succes te zijn en besloten werd deze activiteiten verder uit te bouwen, ook richting de collega's van de Douane. De contactgroep kreeg de naam Contactgroep Ex. Belasting Ambtenaren.

Een bestuur en een activiteitencommissie werden gevormd en zo was de C.E.B.A. geboren.

Een groep ambtenaren welke de behoefte gevoelde om na hun uittreding uit de actieve dienst, periodiek onderlinge contacten met elkaar wenst te blijven onderhouden, met hun ex. werkgever - de Belastingdienst - als bindend element.

Een bestuur en een activiteitencommissie van de contactgroep werd gevormd en bestond in deze beginfase uit:

  • de heer en mevrouw Thielemans
  • de heer en mevrouw Smits
  • de heer en mevrouw de Werd
  • de heer H. Maas
  • de heer P.J.J. Jongmans

  

       terug naar archiefpagina